top of page

The Fourth Wave International Organization of Ukrainian Communities is a voluntary non-profit cultural and educational non-governmental that represents the interests of newcomers and consists of representatives of the new wave of Ukrainian emigration. Officially established and registered on February 6, 2004.

History

Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» є добровільною неприбутковою культурно-освітньою неурядовою громадською організацією, що представляє інтереси новоприбулих та складається з представників нової хвилі еміграції українців. Офіційно створена та зареєстрована 6 лютого 2004 року.

У серпні 2008 р., на IX Світовому Конгресі українців у Києві, було прийнято рішення прийняти нашу організацію до складу Світового Конґресу Українців (СКУ) - міжнародної координаційної надбудови українських громад у діаспорі.

Організація ставить собі за мету:

  • підтримувати єдність української громади в Канаді та сприяти її зміцненню і розбудові;

  • розвивати та популяризувати українські національні надбання, у тому числі й культуру та мову, як складові елементи канадського багатокультурного середовища;

  • сприяти утвердженню України як незалежної демократичної держави;

  • підтримувати зв’язок з українцями в Україні та сприяти взаємообміну досягненнями українців Канади і України в площині культури, науки, освіти, бізнесу тощо;

  • надавати соціальну підтримку потребуючим категоріям українців в Україні;

  • допомагати та надавати інформаційно-координаційну підтримку членам організації по їх адаптації в Канаді;

  • діяти згідно з принципами “Свій, до свого, по своє” або “Добробут усіх через участь кожного”. 

Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» співпрацює з СКУ та громадськими організаціями, урядовими структурами, освітніми закладами в Канаді та Україні. Вона самостійно та у співпраці з іншими організаціями проводить різні акції та громадські заходи, у тому числі й з Конгресом Українців Канади, відділ Торонто, членом якого вона є на місцевому рівні. Це і вшанування жертв Голодомору, й вшанування героїв УПА, і святкування Дня незалежності України, і багато інших подій, що відбуваються в українській громаді.

bottom of page